Wśród maszyn wykorzystywanych w bardzo dużym stopniu już nie tylko w budownictwie ważne miejsce zajmują koparki. Kryteria według, których można maszyny te podzielić są bardzo różne. Zobaczmy jaki one są i jakie w związku z tym wyróżniamy koparki.

Koparki do różnych zastosowań

Dostępne na rynku koparki można podzielić biorąc pod uwagą rodzaj podwozia. Do najbardziej popularnych koparek należą gąsienicowe. Na rynku dostępne są obecnie również koparki kołowe i kroczące. Innym kryterium podziału koparek to charakter prac, do których można je wykorzystać. Z uwagi na to kryterium wyróżniamy koparki chwytakowe, zbierakowe, podsiębierne i koparki przedsiębierne. Oprócz klasycznych koparek na rynku dostępne są także koparko-ładowarki. Ten rodzaj koparek doskonale sprawdza się jako maszyny przeładunkowe.

Zastosowanie maszyn przeładunkowych

Maszyny przeładunkowe mogą służyć do przeładowywania materiałów sypkich. Maszyny przeładunkowe służą do przeładowywania na przykład piasku. Na rynku dostępne są także koparki do złomu. Koparki do złomu to maszyny wyróżniające się dużymi gabarytami i dużą mocą.

Koparki do złomu można wykorzystać także do przeładunku takich towarów jak na przykład węgiel. Koparka przeładunkowa do złomu może być maszyną zbudowaną na różnym podwoziu. Koparka przeładunkowa do złomu może być zarówno pojazdem na gąsienicach, jak i na kołach. Ciężar ładunków, które można przenieść korzystając z koparki przeładunkowej jest bardzo duży. Koparka przeładunkowa do złomu oddaje nieocenione przysługi w firmach, które zajmują się recyklingiem.