Jak wygląda druga opinia medyczna?

Druga opinia medyczna jest jedną z usług oferowanych przez wiele firm, polegającą na udzieleniu klientowi niezależnej ekspertyzy. Kiedy wskazana jest druga opinia? Druga opinia lekarska jest udzielna przez lekarzy z najlepszych klinik i szpitali z całego świata. Ekspercka opinia medyczna jest udzielana, kiedy pacjent ma wątpliwości czy diagnoza jest prawidłowa. […]

Druga opinia lekarska – czym jest?

Ekspercka opinia medyczna jest wskazana, kiedy pacjent wątpi w prawidłowość diagnozy i chce zweryfikować poprawność przepisanego leczenia. Druga opinia lekarska to możliwość uzyskania porady, niezależnej od lekarza nas prowadzącego.  Kiedy wskazane jest zasięgnięcie opinii? Prywatne opinie medyczne wskazane są też, wtedy kiedy lekarz przepisze operację, ale pacjent chce wyjaśnić, czy […]

Czym jest druga opinia lekarska?

Według statystyk światowych 10-15% diagnoz medycznych jest niepoprawnych lub niedokładnych. Nie jest tak przerażające, gdy pacjent po prostu dostanie zły lek – ten można szybko wymienić. Jednak co z poważnymi operacjami lub skomplikowanymi schematami leczenia? Każdy lekarz może popełnić błąd, a konsekwencje tego błędu mogą być nieodwracalne. Tutaj wskazane jest, […]