Druga opinia medyczna jest jedną z usług oferowanych przez wiele firm, polegającą na udzieleniu klientowi niezależnej ekspertyzy.

Kiedy wskazana jest druga opinia?

Druga opinia lekarska jest udzielna przez lekarzy z najlepszych klinik i szpitali z całego świata. Ekspercka opinia medyczna jest udzielana, kiedy pacjent ma wątpliwości czy diagnoza jest prawidłowa. Czy terapia jest przeprowadzana właściwie lub gdy mamy wątpliwości, czy są nowe metody leczenia i leki na moją chorobę na świecie. Prywatne opinie medyczne mają odpowiedzieć na pytania i pozwolić zaoszczędzić pieniądze i czas wymagany na osobistą wizytę u zagranicznego specjalisty, a jeśli to konieczne, dostosować leczenie w miejscu zamieszkania i / lub zaoferowanie leczenie od wybitnych lekarzy w Europie.

Jak to przebiega?

Obecnie, przy szybko rozwijającej się nauce, każdego roku na świecie testowane są setki leków i koncepcji terapeutycznych, a w krótkim czasie stają się przestarzałe lub ujawniają się ich negatywne skutki uboczne. Aby poradzić sobie z wieloma dostępnymi lekami i schematami leczenia, niezbędna jest komunikacja z lekarzami. Na wstępnym indywidualnym spotkaniu lub podczas rozmowy telefonicznej dana osoba ma opowiedzieć o swoich problemach, o chorobie i przeprowadzonym leczeniu.

Ze swojej strony lekarz powie ci dokładnie, jakie dokumenty medyczne musisz dostarczyć na konsultację z drugą opinią lekarską, a także zasugeruje sporządzenie listy pytań, które chcesz zadać profesorowi z Niemiec, Izraela lub Japonii, i podzielić się swoimi wątpliwościami. Dana firma wykona profesjonalne tłumaczenie dokumentów medycznych na język obcy i skonsultuje się z zagranicznymi lekarzami. Być może na wniosek profesora pacjent będzie musiał przeprowadzić dodatkową diagnostykę w miejscu zamieszkania, aby podać pełniejsze informacje o sobie.