Ekspercka opinia medyczna jest wskazana, kiedy pacjent wątpi w prawidłowość diagnozy i chce zweryfikować poprawność przepisanego leczenia. Druga opinia lekarska to możliwość uzyskania porady, niezależnej od lekarza nas prowadzącego. 

Kiedy wskazane jest zasięgnięcie opinii?

Prywatne opinie medyczne wskazane są też, wtedy kiedy lekarz przepisze operację, ale pacjent chce wyjaśnić, czy istnieją łagodniejsze metody leczenia lub gdy lekarz opracował złożony schemat leczenia, a pacjent będzie musiał kupić bardzo drogie leki, być może nawet wziąć pożyczkę. Opinie zasięga się też, gdy dana osoba była leczona przez długi czas, ale poprawa nie jest zauważalna.

Gdzie zasięgnąć drugiej opinii?

Najpewniej praktyka ubiegania się o drugą opinię medyczną stanie się powszechnym zjawiskiem w Polsce w ciągu najbliższych kilku lat. Dziś tę usługę można uzyskać na przykład w płatnych klinikach. Aktywnie popularyzuj tę usługę i firmy ubezpieczeniowe, które obejmują różne usługi medyczne w swoich produktach ubezpieczeniowych.

Najczęściej drugiej opinii medycznej nie udziela jeden wąski specjalista, ale zespół lekarzy różnych dyscyplin – to podejście multidyscyplinarne, które ma wiele zalet. Na przykład w onkologii, gdy taktykę diagnozowania i leczenia omawia zespół lekarzy z wieloletnim doświadczeniem: onkolog medyczny, radiolog, chirurg, patolog i inni specjaliści. Klinika zapewnia też swoim pacjentom bezpłatne usługi tłumaczeniowe podczas wizyt i komunikacji z personelem medycznym, usługi transferu z / na lotnisko, a także osobistego koordynatora dostępnego 24/7.

Pacjent wysyła prośbę o leczenie w celu uzyskania drugiej opinii medycznej za pośrednictwem formularza na stronie. Jeśli to możliwe, oprócz historii medycznej pacjent musi przesłać dokumenty medyczne (raporty medyczne, wyniki diagnostyczne, analizy itp.), które otrzymał w swoim szpitalu.