Innowacyjne systemy HR i HRM

Czas pracy Najbardziej zaawansowany system HR do zarządzania czasem pracy w Polsce! Planowanie, pełna ewidencja i kontrola. Integracja z systemem kadrowo-płacowym/ ERP oraz czytnikami RCP/ kontrolą dostępu. WorkFlow Zaawansowany moduł obiegu dokumentów w postaci elektronicznej. Elektroniczny obieg dokumentów pozwala na automatyzację procesów oraz na niezwykle proste i szybkie zarządzanie całością […]